Projectes, gestió, direcció i coordinació de reformes i rehabilitacions d'edificis urbans i rurals en col.laboració amb els millors tècnics del sector.


A partir de l’estudi acurat de l’edificació i prenent com a premisses el respecte i la conservació et podem oferir una reforma atractiva, que harmonitzi amb l’entorn i s’ajusti a la teva manera de viure

El sistema de treball es basa en un PROJECTE INTEGRAL, és a dir, un control total de les feines a realitzar, des de la coordinació dels equips de treball fins al seguiment de l'obra i control del projecte.  

Conèixer els clients, saber quines són les seves necessitats més concretes i, evidentment, conèixer l'entorn sobre el que hem de treballar, ja sigui local, despatx o vivenda, ens durà a aconseguir un ambient més acollidor i més proper a les seves necessitats.

Un cop vist i estudiat això definim quina opció s'adapta millor a les necessitats, tant del projecte com dels particulars de cada persona.  

Suposa per a vostè despreocupar-se de l'evolució de l'obra i veure-la totalment acabada dins dels terminis que estableixen les dues parts. En definitiva, el que oferim és una garantia total de la feina realitzada, ja que el seguiment és continu durant tot el projecte.

Sollicitud d’ofertes a constructores, control de les mateixes i adjudicació d’obres.

Contactes, en els casos necessaris, amb altres tècnics facultatius per a la tramitació de llicències.

Contacte amb proveïdors per a definir especificacions tècniques i qualitats.

Adaptació del projecte a possibles canvis e imprevistos a l’obra.

Control de les certificacions i liquidacions d’obra dels contractistes.

Selecció de proveïdors alternatius.

Coordinació dels industrials i control pressupostari de tota l’obra.

 

 


 

free book
advance loansfast cash payday loanpayday loans no faxingbad credit payday loanpayday loan direct lenders only
advance loansfast cash payday loanpayday loans no faxingbad credit payday loanpayday loan direct lenders only
ãîðîñêîï íà ãîä
approval cash advance
lenders online payday loans
best payday loans
Apply here payday loans
approval payday loans
<